1.001 cách chống trộm trái cây ‘độc nhất vô nhị’ chỉ có ở Việt Nam

Để bảo vệ sản phẩm thơm ngọt từ cây nhà lá vườn, các khổ chủ nghĩ ra nhiều tuyệt chiêu để đối phó với vấn nạn ‘xoài tặc’, ‘mít tặc’.

Dùng khóa khóa lại

Dùng hẳn lồng sắt để đảm bảo hơn

Nhẹ nhàng cảnh báo ‘Mới tiêm thuốc sâu’

Đến sâu còn không ăn được

Mít cậu chủ trồng, hái cậu chủ đánh

Đánh số để điểm danh mỗi ngày

Đã chú thích nhưng vô ích

Trộm nhân văn ăn xong vẫn chừa hạt

Canh chủ vắng nhà xử lý luôn tại chỗ

Trộm mít dùng cách này thì có khóa cũng bằng không