Bị trộm nhiều lần, người đàn ông này đã cho tên trộm ngập ngụa trong “shit”

[videoadplayer id= “7756”]

Chia sẻ