Điểm trung bình 9,3 , nữ học sinh lớp 8 vẫn bị xếp học lực trung bình

[videoadplayer id=”10426″]

Chia sẻ