Dừng chờ đèn đỏ, loạt ô tô bị xe container húc từ phía sau nghiền nát

[videoadplayer id=”8352″]

Chia sẻ