Dùng khóa từ, vẫn mất xe SH mode chỉ trong vòng hơn 1 phút tại Thanh Nhàn

[videoadplayer id=”10279″]

Chia sẻ