Gây hỏa hoạn lớn tại cây xăng chỉ vì sử dụng điện thoại di động

[videoadplayer id=”7971″]

Chia sẻ