Hàng loạt xe máy đâm vào nhau chỉ vì xe khách chiếu đèn pha ngược chiều

[videoadplayer id=”8392″]

Chia sẻ