Nghe lời xui dại từ bạn bè, nữ sinh mang xăng vào đốt phòng trường học

Nghe lời xui dại từ bạn bè, nữ sinh mang xăng vào đốt phòng trường học

Đến cạn lời với các học sinh bây giờ

[videoadplayer id= “1340”]