Nhạc thiền tịnh tâm – An nhiên tự tại, Lắng lòng thanh tịnh

Nghe bản nhạc thiền tịnh tâm này giống như nghe về cuộc đời của mình nghe xong bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, suy nghĩ tích cực hơn.Lắng lòng thanh tịnh. Gột rửa thân tâm