Nhạc thiền tịnh tâm không lời phật giáo tinh thần sảng khoái

Nhạc thiền tịnh tâm không lời phật giáo tinh thần sảng khoái

Đối mặt với căng thẳng, mệt mỏi trong công việc hàng ngày. Đầu óc hoạt động căng thẳng trong môi trường hoạt động, sinh sống hiện nay dễ dẫn đến việc trong cơ thể bạn sản sinh ra những Hoocmon, những tế bào chất không tốt cho cơ thể.