Nhạc thiền tịnh tâm phật giáo tăng cường trí lực và thể lực

Nghe bản nhạc này giống như nghe về cuộc đời của mình nghe xong bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, suy nghĩ tích cực hơn.