Nhạc thiền tịnh tâm thư giãn êm dịu

Nhạc thiền tịnh tâm thư giãn êm dịu

Mỗi lúc tôi buồn, tâm trạng tôi không tốt, những giai điệu của Phật Giáo giúp tôi trở về trạng thái thanh tịnh.
Tôi chợt nhận ra rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua theo thời gian, chỉ cần con người bớt đi chút tham lam thì những gì xung quanh trở nên đơn giản.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Cầu nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho các bạn nghe nhạc được thư thả và nhiều an lạc thanh tịnh trong cuộc sống.

Xem thêm Nhạc thiền Tịnh Tâm