Nhạc thiền tịnh tâm, thư giãn sảng khoái tâm hồn

Hãy thư giãn sao cho khả dĩ bình an tâm hồn, khỏe mạnh thể lý và tinh thần bằng bản nhạc này để có thể dễ dàng xử lý những căng thẳng hằng ngày.