Những cái tên tiếng Việt khiến ta cười ra nước mắt

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” các cụ đã có câu như thế thì chúng ta thừa hiểu sự phức tạp của nó. Nhưng đôi khi có những thứ tưởng chừng như phức tạp ấy lại khiến ta cười ra nước mắt với những cái tên bá đạo trên từng hạt gạo…

Tên một loài rất dễ thương :3
Tên một loài rất dễ thương :3
Chủ tịch Cuba lưu vong đến Việt Nam đây sao?
Chủ tịch Cuba lưu vong đến Việt Nam đây sao?
Nhìn tên đoán người
Nhìn tên đoán người
Em ấy chắc cuộc sống rất sa hoa
Em ấy chắc cuộc sống rất sa hoa
Thanh niên hàng tốt
Thanh niên hàng tốt
No comment……
No comment……
Cao thủ Võ Đang đã đến Việt Nam
Cao thủ Võ Đang đã đến Việt Nam
Tình đời bạc trắng như voi nên anh ấy mới hận thế
Tình đời bạc trắng như vôi nên anh ấy mới hận thế
Em ko dám đọc tên đâu
Em ko dám đọc tên đâu
Cái tên có nói lên bản chất?
Cái tên có nói lên bản chất?
Dzo là anh xúc hết!!!
Dzo là anh xúc hết!!!
Đảo Đào Hoa là của Việt Nam
Đảo Đào Hoa là của Việt Nam
Bảo đảm uy tín giống như tên
Bảo đảm uy tín giống như tên
X’Mas nhé
Sắp tới Noel rồi 😀
Rất Bá Đạo
Rất Bá Đạo
Ronaldo cũng đã có mặt tại Việt Nam
Ronaldo cũng đã có mặt tại Việt Nam
Đúng cặp trời sinh
Đúng cặp trời sinh
Chia sẻ