Sang năm 2017, tất cả điện thoại cố định trên cả nước sẽ được đổi mã vùng

Bước sang năm 2017, mã vùng điện thoại của các tỉnh và thành phố trên cả nước sẽ được chuyển đổi.

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh thành. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4 và giai đoạn 3 từ 17/6 áp dụng cho 46 tỉnh thành. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng một tháng cho mỗi giai đoạn.

Trong khoảng thời gian đó, người dân có thể dùng song song mã vùng mới hoặc cũ. Sau ngày 13/3 (của đợt 1), 14/5 (của đợt 2) và 16/7 (của đợt 3), các tỉnh thành này sẽ dùng mã vùng mới hoàn toàn.

Đợt thứ 1 gồm các tỉnh và thành phố sau :

Đợt thứ 2 gồm các tỉnh và thành phố sau :

Đợt 3 gồm các tỉnh và thành phố sau :