Thor phiên bản đời thực nâng được búa thần nặng 450kg

[videoadplayer id=”10777″]

Chia sẻ