4 dấu hiệu bất thường trong ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ con có thể gặp ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ mẹ cần đặc biệt lưu ý

Trong quá trình ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ nếu thấy có những dấu hiệu dưới đây chứng tỏ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ đang có thể sẽ gặp ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ mẹ cần đến gặp bác sĩ để ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ

1. ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴀ̂ᴍ đᴀ̣ᴏ

Trong thời gian ᴛʜᴀɪ ᴋɪ̀ nếu thấy bị ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ở bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ đều rất đáng ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ. Bởi đây chính là dấu hiệu ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴀ̉ʏ ᴛʜᴀɪ, sɪɴʜ ɴᴏɴ hoặc có thể gây ʜᴀ̣ɪ cho sức khỏe của mẹ và bé.

Đặc biệt, nếu bạn thấy là những ᴄᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ đᴏ̂ɴɢ, ra nhiều ᴍᴀ́ᴜ thì đó là dấu hiệu đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀɪ, hoặc ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ hơn là mẹ có thể sắp mất con cần hết sức ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ nhé

2. Đᴀᴜ ᴛʜᴀ̆́ᴛ vùng ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ

Điều này cần đặc biệt lưu ý trong những tháng đầu ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀, nếu thấy đᴀᴜ ʟᴀ̂ᴍ ʀᴀ̂ᴍ ở ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ thì hoàn toàn không đáng ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ lắm.

Thế nhưng nếu bất ngờ bị đᴀᴜ ᴛʜᴀ̆́ᴛ vùng ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ, kèm với các dấu hiệu ra ᴍᴀ́ᴜ thì có thể là ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ em bé đang gặp ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, mẹ cần đến bác sĩ để ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ và ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ngay.

Việc bạn bị đᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ nặng có thể là dấu hiệu em bé trong ʙᴜ̣ɴɢ có thể không còn nữa. Nếu ʙᴜ̣ɴɢ mẹ xuất hiện những cơn ᴄᴏ ᴛʜᴀ̆́ᴛ mạnh thì có thể là ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ đang đẩy em bé ra ngoài cần ᴋʜᴀ́ᴍ bác sĩ gấp.

3. Mẹ bị ᴍᴀ̂̉ɴ ɴɢᴜ̛́ᴀ da ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ

Thời gian ᴛʜᴀɪ ᴋɪ̀ một số phụ nữ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ có thể gặp ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛́ᴀ đó là điều bình thường, bởi khi ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ da bị rạn có thể sẽ gây ɴɢᴜ̛́ᴀ.

Thế nhưng nếu mẹ thấy rằng những cơn ɴɢᴜ̛́ᴀ ngày càng ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ và nhưng mảng ɴɢᴜ̛́ᴀ ngày càng rộng trên ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, đặc biệt là ở vùng ʙᴜ̣ɴɢ và lòng bàn tay, ngón chân bị ɴɢᴜ̛́ᴀ nhiều hơn, cộng thêm vàng da thì gan của mẹ đang có biểu hiện ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Thông thường thì đây có thể được ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ɴ là ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴜ̛́ ᴍᴀ̣̂ᴛ intrahepatic và ʙᴇ̣̂ɴʜ dẫn đến ɴɢᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀɪ, sɪɴʜ ɴᴏɴ, ᴛʜᴀɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴜ, mẹ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ tới sức khỏe của mẹ và bé.

4. ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ có ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴg

Bắt đầu từ tháng thứ 5 của ᴛʜᴀɪ ᴋɪ̀ mẹ đã có thể cảm nhận rõ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̣̂ɴɢ của ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ. Khi em bé càng lớn, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̣̂ɴɢ của bé sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Những nếu một ngày mẹ nhận thấy con ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̣̂ɴɢ quá ít hoặc quá nhiều thì có thể bé đang gặp ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ. Trong trường hợp này mẹ nên đến bác sĩ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ngay để có thể xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/4-dau-hieu-bat-thuong-trong-thai-ky-canh-bao-con-co-the-gap-nguy-hiem-me-can-dac-biet-luu-y-d48966.html

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Chia sẻ