21 C
Hanoi, Vietnam
Saturday, February 29, 2020

Phật dạy chữ “Nghiệp” luôn tồn tại, nhân quả là tất yếu, nhưng tại...

Phật dạy: chữ "Nghiệp" luôn tồn tại, nhân quả là tất yếu. Nhưng tại sao người lương thiện luôn bị hàm oan? Theo Phật,...

Khi không có tiền người đầu tiên khinh thường, ruồng rẫy bạn lại chính...

Người đời có câu, tình thân rất có ý nghĩa nhưng chỉ khi nghèo bạn mới có thể hiểu được lòng người. Có những...

Phật dạy: Cuối năm 3 điều đại kỵ phụ nữ tuyệt đối không được...

Trên đời họa phúc đều từ miệng mà ra. Phật dạy: Cuối năm 3 điều đại kỵ phụ nữ tuyệt đối không được nói,...

XEM NHIỀU NHẤT