31 C
Hanoi, Vietnam
Friday, August 23, 2019

Chàng trai hỏi Phật vì sao yêu sâu đậm vẫn bị vứt bỏ, câu...

Một ngày nọ, cô nói cô bỏ rồi, bỏ quá khứ vào lọ, bỏ lòng mình trôi sông. Cô cười nói “hết duyên”. Tôi...

XEM NHIỀU NHẤT