Hay bị ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ khi đánh răng, cô gái 26 tuổi “vĩnh biệt” 11 chiếc răng cùng lúc: Cảnh báo bệnh nguy hiểm

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô gái đã bị ʜᴏ̉ɴɢ 11 cái răng và phải ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ bằng 10 chiếc răng giả.

Lê Mỹ (26 tuổi, người Phúc Kiến, Trung Quốc) nhận thấy răng mình càng ngày càng xᴀ̂́ᴜ, ʀᴀ̆ɴɢ hơi ʟᴇ̣̂ᴄʜ, khoảnh cách giữa các răng cũng dần rộng ra. Tuy nhiên, do thấy không có ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ tới việc ɴʜᴀɪ nên cô không quan tâm lắm.

Tuy nhiên, sau vài năm, răng của Lê Mỹ ʟᴜɴɢ ʟᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ hơn và không thể ᴄᴀ̆́ɴ được ᴛʜɪ̣ᴛ. Khi đó, cô mới đến Khoa Răng ʜᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ʙᴇ̣̂ɴʜ viện Trung Sơn thuộc Đại học Hạ Môn để ᴋʜᴀ́ᴍ.

Bác sĩ chẩn đoán Lê Mỹ bị ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ nặng và phải ɴʜᴏ̂̉ ʙᴏ̉ 11 cái răng ʟᴜɴɢ ʟᴀʏ, ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ bằng 10 chiếc răng giả.

Ảnh minh họa

Lê Mỹ thừa nhận từ lâu cô đã có ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ khi đᴀ́ɴʜ răng nhưng không thực sự để ᴛᴀ̂ᴍ đến vấn đề này.

Bác sĩ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ cho Lê Mỹ nói rằng đây không phải là trường hợp ʜɪᴇ̂́ᴍ gặp. ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ thường có ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ban đầu là ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ khi đᴀ́ɴʜ răng, có ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ và dần đàn làm ʟᴜɴɢ ʟᴀʏ răng. Quá trình này có thể kéo dài đến hơn 10 năm.

ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ là gì?

ɴʜᴀ ᴄʜᴜ là tổ chức xung quanh răng, có chức năng ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̛̃ và giữ răng trong xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̀ᴍ. Răng được giữ trong xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̀ᴍ bởi xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̂̉ ʀᴀ̆ɴɢ, ᴅᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̆̀ɴɢ và ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ʀᴀ̆ɴɢ. ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴏ̂ᴍ sᴀ́ᴛ răng để bảo vệ các ᴍᴏ̂ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ bên dưới, ɴɢᴀ̆ɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ không cho ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ xᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ.

ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ thực chất là một ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ làm ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̂ ᴍᴇ̂̀ᴍ và ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xung quanh răng. Nó khiến răng bị lỏng và dễ dấn tới mất răng. Khi bị ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ, các ᴍᴏ̂ ᴍᴇ̂̀ᴍ xung quanh bị ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ nên bác sĩ thường sẽ ɴʜᴏ̂̉ ʙᴏ̉ những chiếc răng không thể giữ lại được.

ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴀ ᴄʜᴜ không chỉ làm mất răng, gây đᴀᴜ ɴʜᴜ̛́ᴄ, sᴜ̛ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴜ, ʜᴏ̂ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ. Ngoài ra, nó còn gây ra các ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ khác như đᴀᴜ vùng ᴛʜᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ, ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʙᴇ̣̂ɴʜ về đường ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ…

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/hay-bi-chay-mau-khi-danh-rang-co-gai-26-tuoi-vinh-biet-11-chiec-rang-cung-luc-canh-bao-benh-nguy-hiem-search/?id=270343

Thanh Huyền

Chia sẻ