Hồng giòn đang vào chính vụ, khi ăn cần lưu ý 5 điều để tránh làm ᴛᴀ̆́ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ

Khi ăn hồng, bạn cần cần ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴍ phải những sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ này để không làm ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đến đường ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

Quả hồng có vị ngọt, ᴄʜᴀ́ᴛ, ᴛɪ́ɴʜ ʜᴀ̀ɴ. Theo Đông y, hồng có tác dụng ᴛʜᴀɴʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ̛́ ᴛᴀ́ᴏ, ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂ᴜ đᴏ̛̀ᴍ, ɴʜᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂ɴ, chỉ ᴋʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛᴀ̂ɴ, giúp ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ, đᴀᴜ ɴʜᴜ̛́ᴄ do ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀɪ̃…

Vào độ tháng 9-10 hàng năm, hồng sẽ bước vào ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴜ̣. Đây là một trong những loại trái cây mùa thu được nhiều người yêu thích.

Quả hồng có giá trị ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ cao, tuy nhiên khi ăn cần phải lưu ý một số điểm.

Không ăn hồng lúc đói

Quả hồng chứa nhiều tannin, pectin. Ăn hồng lúc lúc đói sẽ làm các chất ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ với axit ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ và gây ra ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̉ᴀ. Các ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̉ᴀ này không đi xuống được ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴏɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ qua ᴍᴏ̂n ᴠɪ̣ và ʟᴜ̛ᴜ ʟᴀ̣ɪ trong ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ, từ đó ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴏ̉ɪ.

Không ăn vỏ hồng

Vỏ hồng là nơi chứa nhiều chất tannin nhất. Ăn vỏ hồng có thể dẫn tới ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴏ̉ɪ trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Do đó, hãy ɢᴏ̣ᴛ sᴀ̣ᴄʜ vỏ hồng trước khi ăn để không gây ʜᴀ̣ɪ cho ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉.

Không ăn hồng xanh

Quả hồng xanh chứa lượng chất tannin cao. Như đã nói ở trên, chất này có ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đến việc ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ sᴏ̉ɪ trong ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉.

Do đó, bạn không nên ăn khi hồng chưa chín (hồng có vị ᴄʜᴀ́ᴛ).

Không ăn quá nhiều hồng cùng một lúc

Người bình thường chỉ nên ăn 1-2 quả hồng sau khi đã ăn no. Đối với người cao tuổi, người có chức năng ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ kém nên ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ăn hồng vì nó có thể gây ra ᴛᴀ́ᴏ ʙᴏ́ɴ, ᴛᴀ̆́ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

Không ăn hồng khi uống ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ

ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ vị cay hơi đᴀ̆́ɴɢ, ᴛɪ́ɴʜ nóng có độc còn hồng vị ngọt, ᴄʜᴀ́ᴛ, ᴛɪ́ɴʜ ʜᴀ̀ɴ. Khi ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ đi vào ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sẽ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ. Chất tannin trong quả hồng đi vào ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ sẽ tạo thành ʜᴏ̂̃ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴀ̂̀ʏ, sᴇ̣̂ᴛ và dễ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ với cellulose tạo thành ᴄᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ đᴏ̂ɴɢ, vừa khó ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ vừa khó đᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̉ɪ ra bên ngoài, lâu dần sẽ gây ᴛᴀ̆́ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/hong-gion-dang-vao-chinh-vu-khi-an-can-luu-y-5-dieu-de-tranh-lam-tac-ruot-search/

Thanh Huyền

Chia sẻ